Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) določa zavezance, ki morajo izdelati oceno tveganja.

Za Vas izdelamo:
• oceno tveanja;
• seznam indikatorjev;
• program izobraževanja;
• pravilnik o izvajanju notranje kontrole.

Več o izdelavi


Pravilnik o prepovedi mobinga

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da mora delodajalec določiti ukrepe za preprečitev mobinga, trpinčenja ter spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu.

V pravilniku določimo:
• načine ugotavljanja kršitev;
• ukrepe in obveznosti v primeru kršitev;
• pravice in način nudenja pomoči žrtvi;
• sankcije za kršitelje.

Več o izdelavi


Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti

S tem pravilnikom se delodajalec zavaruje v primeru kršitev in določi vse ustrezne postopke in ukrepe za njihovo preprečevanje in odpravo.

V pravilniku določimo:

• vrste kršitev delovnih obveznosti;
• vrste disciplinskih sankcij;
• postopek ugotavljanja kršitev;
• načine določanja odškodnin.

Več o izdelavi


Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) določa, da delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola ali drog.

V pravilniku določimo:

• način ugotavljanja;
• postopek preverjanja;
• ukrepe in sankcije v primeru kršitev.

Več o izdelaviPravilnik o delovnih razmerjih

S pravilnikom o delovnih razmerjih se uredi področje delovnih razmerij in kadrovksih zadev.

Pravilnik zajema:
• splošna določila;
• plače in druge prejemke;
• letni dopust;
• delovni čas;
• izobraževanje in napredovanje zaposlenih.

Več o izdelavi
Sistemizacija delovnih mest

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) delodajalec s sistemizacijo določi pogoje za opravljanje dela in vrsto del za vsa delovna mesta.

Za Vas izdelamo:
• pravilnik o sistemizaciji delovnih mest;
• opise delovnih mest;
• organizacijsko shemo.

Več o izdelavi